G. Thue Håndlafting og Sagbruk ble etablert i 1983, og ligger i Valdres ca. 210 km nord for Oslo. Hovedproduktet er håndlaftede bygg. Firmaet har eget sagbruk og høvleri, og leverer også trelast, byggevarer og røffe utemøbler.

Vi er medlem av Norsk Laft, kvalitetskontrollen Norsk Laft, Norsk hyttesenter og har sentralgodkjenning.