Om oss

G.Thue Håndlafting og Sagbruk ble etablert i 1983 på Heggenes, i Øystre Slidre kommune, dvs. firmaet har godt over 30 års erfaring med produksjon og ferdigstilling av ulike bygg i mange forskjellige størrelser.

Basisen i våre produkter er tømmer fra Valdres. Vi har faste samarbeidspartnere/leverandører på tømmer, grunnarbeider, elektro, rør og innredninger.

Vi er fleksible på utformingen av bygg, vi er ikke bundet til et fast modellutvalg.

Bedriften har vært blant initiativtakerne til å organisere norske tømmerhusprodusenter, og til å få utarbeidet en bransjenorm for utførelse som medlemmene må holde seg til. G. Thue Håndlafting og Sagbruk er medlem i Norsk Laft og i Kvalitetskontrollen Norsk Laft.

Hovedpoenget med denne foreningen er å sikre at kundene til disse bedriftene er garantert en tilfredsstillende kvalitet på de produktene/byggene som de kjøper der. Og i tillegg så kan en forening med mange medlemmer påvirke myndighetene med større tyngde enn enkeltbedrifter, hver gang det foreslås å endre teknisk forskrift for bruk av laftebygg til bolig eller større hytter.

Firmaet har sentral godkjenning for de mest aktuelle fagområdene.

Vi er også en av medlemsbedriftene i Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta, der vi har egen komplett utstillingshytte.