Tjenester og produkter

Basisen i våre produkter er tømmer fra Valdres. Vi har faste samarbeidspartnere/leverandører på tømmer, grunnarbeider, elektro, rør og innredninger.

Totalentreprenør

 • Byggemelding, oppfølging overfor myndigheter.
 • Gjennomføring/koordinering av komplett prosjekt, inkl. underentreprenører.
 • Garantiansvar iht. Bustadoppføringslova.

Bygg i laft eller i stav/laft

 • Håndlafta bygg i 6’’ eller 8’’ naturlig tørket furu. Råstoff/tømmer fra Valdres.
 • Stav/laft bygg med kraftige stolper/dragere, laft i gavler.
 • Dimensjoner og utførelse iht. teknisk forskrift.
 • Tilpassede innredninger i heltre furu. Behandlet/ubehandlet.
 • Utførelse/montering av ildsted (Peis og/eller ovn).

Restaurering

 • Full restaurering av laftekasse i hall
 • Komplettering med nye materialer
 • Mindre reparasjoner 'på stedet'

Sagbruk og høvleri

 • Bedriften kjøper årlig inn et betydelig kvantum sagtømmer, i spesialsortiment. Vi har eget sagbruk der hele tømmerstokken blir foredlet til ulike dimensjoner som vi benytter i egen produksjon etter tørking.
 • Thue Håndlaft og Sagbruk var tidlig ute med å investere i en spesialbygd høvelmaskin, for høvling av laftestokker og til justering av øvrige materialer. Denne er i senere tid ombygd til datastyring, noe som muliggjør enda bedre utnyttelse av råstoffet. Og vi kan forme laftestokkene uavhengig av opprinnelig fasong.

Trelast

 • Vi har til enhver tid mange spesialdimensjoner, også grove dimensjoner, på lager. Ved bestilling i god tid, så kan vi være behjelpelige med å skaffe det meste.
 • Kan leveres som skurlast eller høvlet/justert.

Robuste utemøbler

 • Vi kan levere ulike utemøbler i kraftige dimensjoner, utførelse iht. kundens ønsker. Produseres kun på bestilling.

Byggevarer

 • Byggevarer utover trelast er ikke noe som står sentralt i vårt sortiment, men vi kan skaffe øvrige byggevarer på bestilling.

Vaktmestertjenester

 • Utførelse av generelle vaktmestertjenester og forefallende arbeid.